Xuất bản thông tin

null Giới thiệu chung về Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thông tin chung về Hội

Giới thiệu chung về Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng, có quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời, đã từng ủng hộ, giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Việt Nam luôn coi trọng việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp với Vương quốc Campuchia không chỉ vì nguyện vọng tha thiết vì lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước mà còn phù hợp với xu thế hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Trải qua hơn 45 năm, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó ngày càng được vun đắp và phát triển. Hai bên tiếp tục duy trì truyền thống trao đổi các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân. Qua các chuyến thăm, Lãnh đạo cấp cao hai nước đều khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và coi đây là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Xác định ý nghĩa quan trọng này, Tỉnh Đồng Tháp với lợi thế là tỉnh giáp với tỉnh Prây Veng Campuchia, trong thời gian qua mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó luôn được nhân dân và chính quyền quan tâm, vun đắp. Nhân dân Đồng Tháp luôn xác định tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân Campuchia là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp ổn định đất nước và phát triển kinh tế  xã hội.

Năm 1988, lãnh đạo Tỉnh đã chủ trương thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đồng Tháp do đ/c Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh làm Chủ tịch Hội. Trải qua nhiều nhiệm kỳ hoạt động, đến nay Ban chấp hành Hội đã không ngừng được củng cố và kiện toàn, nâng dần về số lượng và chất lượng.

Trong hoạt động, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Tỉnh Đồng Tháp với vai trò cầu nối, gắn kết tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung và hai tỉnh Đồng Tháp-Prây Veng nói riêng; tham mưu cho lãnh đạo hai tỉnh trong nhiều lĩnh vực: đối ngoại, kinh tế, an ninh chính trị và hợp tác thường niên của hai tỉnh; hỗ trợ Kiều bào trong các hoạt động làm ăn kinh tế, qua lại cửa khẩu, tuyên truyền các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc làm này có ý nghĩa to lớn giúp bà con Việt Kiều tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, hướng về quê hương đất nước để đầu tư phát triển kinh tế; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai nước và tạo mối quan hệ khắng khít giữa nhân dân hai tỉnh, hai dân tộc. 

Ngoài ra, Hội còn góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới. Mối quan hệ giữa Hội, các Chi Hội và chính quyền địa phương giữa hai tỉnh ngày càng thân thiện và có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thông qua các hoạt động hữu nghị truyền thống đa dạng và phong phú của Hội. Các hoạt động này đã góp phần giúp nhân dân hai tỉnh biên giới hiểu biết nhau hơn, tạo thuận lợi trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau phát triển kinh tế xã hội và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.