Xuất bản thông tin

null Phát huy công tác về Người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tin nổi bật

Phát huy công tác về Người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36 về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, xuất phát từ nhu cầu thực tế, tháng 8 năm 2019, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm chia sẻ, trao đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại và công tác Người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 12 tháng 3 năm 2022, 3 Bên đã tổ chức Hội nghị sơ kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tại Đồng Tháp, qua hơn 02 năm triển khai các hoạt động phối hợp, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid-19 nhưng các đơn vị đã tích cực trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài, tham dự Hội nghị doanh nghiệp kiều bào với chủ đề: “Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh - Nâng tầm sản phẩm Việt”; Hội nghị tuyên truyền về Kết luận số 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; các chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân hàng năm; phát huy vai trò cầu nối giới thiệu những cá nhân, tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài có khả năng hợp tác, đóng góp trên các lĩnh vực kinh kế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội; tiếp xúc, hợp tác với các ngành, các cấp, các đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp khi có nhu cầu hoặc ngược lại, phối hợp tổ chức trao tặng quà cho Việt kiều tại Campuchia phống dịch Covid-19 với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Thông qua giới thiệu của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức VK đã hỗ trợ xây dựng 01 cầu giao thông nông thôn tại huyện Cao Lãnh với giá trị khoảng 350 triệu đồng.

Định hướng hoạt động thời gian tới, các bên sẽ đẩy mạnh triển khai các nội dung ký kết, tập trung tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh/ Thành phố ban hành Chương trình công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức Tọa đàm trực tuyến giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh Đồng Tháp, phối hợp đưa Đoàn kiều bào và Người Việt Nam ở nước ngoài về xúc tiến đầu tư tại địa phương...

Tại Đồng Tháp, hiện nay có khoảng hơn 15000 người sinh sống ở 38 nước trên thế giới, từ năm 2004 đến nay có hơn 20 kiều bào đầu tư trực tiếp về Tỉnh với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, qua các lần tổ chức Họp mặt Kiều bào mừng Xuân cổ truyền của dân tộc, đã có gần 2000 kiều bào tiêu biểu tham dự.