Xuất bản thông tin

null Thúc đẩy phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương

Tin trong tỉnh

Thúc đẩy phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương

Chiều ngày 20/5, Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh để nghe báo cáo thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến hết quý I/2021 và đề ra những định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu xác định rõ vị trí của Đồng Tháp trong bản đồ du lịch
 Đồng bằng sông Cửu Long

Trong quý I, gần 875.000 lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh (tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2020), tổng thu du lịch đạt gần 270 tỷ đồng (tăng trên 92% so với cùng kỳ).

Tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh có 98 cơ sở lưu trú du lịch do tư nhân đầu tư với gần 2.000 phòng, trong đó có 43 khách sạn đã được xếp hạng sao từ 1 sao – 3 sao với tổng số 1.259 phòng, tổng số vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng du lịch tỉnh nhà cũng còn những hạn chế, chưa phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chậm đổi mới và bổ sung dịch vụ mới; đa số các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn có qui mô vừa và nhỏ, chưa đủ năng lực để kết nối và hỗ trợ các điểm du lịch xây dựng sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Trên cơ sở nhận diện được các hạn chế, nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch được nêu lên tại cuộc họp, tập trung vào việc tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ du lịch; có chính sách thu hút các nhà đầu tư lớn, tạo sức bật cho du lịch; nâng cao chất lượng các lễ hội, đẩy mạnh đầu tư, khai thác một số khu, điểm du lịch đặc trưng; gắn Đề án Phát triển du lịch với các Đề án khác của tỉnh v.v..

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đề nghị Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển du lịch gắn với Tạo dựng hình ảnh địa phương giai đoạn 2021 – 2025, trong đó cần xác định rõ vị trí của Đồng Tháp trong bản đồ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề ra mục tiêu phát triển trong 05 năm tới; đa dạng các loại hình lưu trú, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch để thu hút du khách; tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương.

Nguồn: dongthap.gov.vn