Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp, Hậu Giang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân

Tin nổi bật

Đồng Tháp, Hậu Giang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, theo đề nghị của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hậu Giang, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và các Hội Hữu nghị thành viên của hai tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Hậu Giang giới thiệu về cơ cấu tổ chức, đánh giá về phương thức tổ chức hoạt động, qua đó nhận thấy một số điểm cần phải đổi mới của Liên hiệp và các Hội thành viên.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Xuân Hải trình bày tóm tắt kết quả hoạt động của Liên hiệp Đồng Tháp trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; hỗ trợ các hội hữu nghị thành viên; phối hợp, tổ chức đoàn thăm, làm việc ký kết với các đối tác tại Campuchia, Lào,..đón đoàn đến địa phương; chủ động tổ chức đoàn xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác xây dựng, phát triển tổ chức của các hội thành viên.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tích cực chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Liên hiệp, Hội mình. Các bên đã tổng kết được nhiều ý kiến, thông tin hữu ích, những cách làm hay  từ hai tỉnh, từ đó góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, các Hội Hữu nghị cũng như công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.