Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân

Tin nổi bật

Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân

Sáng ngày 12/8 tại Khách sạn Hòa Bình, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, Trường Cao đẳng, Đại học, các Hội hữu nghị thành viên Liên hiệp cùng lãnh đạo các huyện, thành phố và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại trong toàn tỉnh. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự với vai trò báo cáo viên chính của Hội nghị.

Ông Lê Xuân Hải- Chủ tịch Liên hiệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh nhấn mạnh vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước tạo thành sức mạnh tổng hợp của hoạt động đối ngoại nước nhà. Ông mong rằng, Hội nghị tập huấn lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác đối ngoại nhân dân và giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt trong tỉnh nắm bắt các thông tin về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay, từ đó phát huy vai trò Đại sứ Hữu nghị để quảng bá hình ảnh, con người vùng đất sen hồng Đồng Tháp đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Ông Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp CTC Hữu nghị Việt Nam chia sẻ thông tin tại Hội nghị

Hội nghị được nghe Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam báo cáo về tình hình thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho công tác đối ngoại hiện nay. Bà Phạm Thị Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Tỉnh, Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an Tỉnh thông tin về một số vấn đề an ninh đối ngoại tại địa phương.

Ngoài ra tại Hội nghị, ông Lê Xuân Hải cũng triển khai Công văn số 741-CV/TU ngày 29/7/2022 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã cập nhật được nhiều kiến thức bổ ích, thông tin quan trọng về tình hình thế giới, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ đối ngoại trong toàn Tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.