Xuất bản thông tin

null Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tin nổi bật

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha