Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

Tin nổi bật

Thông báo tuyển dụng viên chức Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

Số lượng cần tuyển: 03 viên chức

Vị trí tuyển dụng: Ban phi chính phủ nước ngoài, Ban đối ngoại và Văn phòng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị

Xem chi tiết thông báo tại đây

Đính kèm tài liệu ôn tập